Interesuje mnie

Zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku

Ustawę o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. wielokrotnie już nowelizowano. W 2015 r. wprowadzono zmiany, zapowiadane jako rewolucyjne, choć w gruncie rzeczy niewiele zmieniły. Uproszczenie formalności związanych z budową domu jednorodzinnego nie zdało egzaminu, głównie dlatego, że inwestorzy podeszli do tych udogodnień ustawowych dość nieufnie. Szczegóły tych nowelizacji nie zostały dopracowane, dlatego w 2017 roku przyszedł czas na kolejne zmiany.

 

prawo budowlane, ustawa o prawie budowlanym, zmiany w prawie budowlanym

Źródło: pixabay.com

 

Kolejne roboty budowlane, które wymagały pozwolenia, teraz będą wymagały tylko zgłoszenia lub nawet nie trzeba będzie ich zgłaszać. Skróceniu ulegnie też termin wniesienia sprzeciwu organu administracji od zgłoszenia z 30 do 21 dni, co zapewni przyspieszenie rozpoczęcia prac. Nowelizacja Prawa budowlanego jest częścią przedsięwzięcia Departamentu Budownictwa w ramach dużego programu "Wiedza Edukacja Rozwój" a także projektów opracowanych na podstawie strategii " Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020". Co się zmieni?

 

1. Budowa wiat do 35 m2 będzie wymagać zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę.

Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 35 m² – przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki – obecnie wymaga pozwolenia na budowę (z wyjątkiem wiat na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe). Po nowelizacji taka budowa będzie wymagać jedynie zgłoszenia.

 

2. Budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2 i suszarni kontenerowych do 21 m2 nie będzie wymagać ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m², która obecnie wymaga zgłoszenia, po nowelizacji nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 

3. Klimatyzacja, baseny i oczka wodne do 50 m2 – niepotrzebne ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

Po nowelizacji wykonanie instalacji klimatyzacyjnych nie będzie wymagało ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Taka sama sytuacja dotyczy budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m².

 

4. Obiekt tymczasowy – możliwość użytkowania po terminie określonym w zgłoszeniu.

Możliwe ma być uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, wskutek czego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu będzie można użytkować ten obiekt. Obecnie po upływie terminu bezwzględnie obiekt musi zostać rozebrany i nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji, w której obiekt może być dalej użytkowany.

Podobne artykuły