Interesuje mnie

Zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku - strona 2

 

prawo budowlane, ustawa o prawie budowlanym, zmiany w prawie budowlanym

Źródło: pixabay.com

 

5. Zjazdy z dróg i przepusty – zgłoszenia zamiast pozwoleń, brak konieczności zgłoszeń tam, gdzie dotychczas były wymagane.

Zjazdy z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji będą wymagać zgłoszenia. Natomiast zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, które obecnie wymagają zgłoszenia, nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Z kolei przepusty o średnicy do 100 cm, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 

6. Przebudowa budynków – ograniczenie konieczności składania pozwoleń na budowę i zgłoszeń w określonych przypadkach.

Przebudowa budynków, których sama budowa wymaga uzyskania pozwolenia, obecnie również wymaga pozwolenia. Ten wymóg jednak uznano w nowelizacji za zbędny, pod warunkiem, że nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych i w takim wypadku pozostawiono wymóg uzyskania pozwolenia na budowę. Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych obecnie wymaga zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku.

 

Postanowiono jednak, że zgłoszenie trzeba będzie złożyć jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

 

7. Remont budynków – zgłoszenie tylko w określonych przypadkach.

Remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, obecnie wymaga zgłoszenia. Po nowelizacji zgłoszenia trzeba będzie składać tylko w przypadku tych, które dotyczyłyby: obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia, przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia.

 

 

Źródło: infostrow.pl, morizon.pl

 

Podobne artykuły