Interesuje mnie

Odsetki – powód do ulgi

Zasady odliczania od podstawy opodatkowania odsetek od kredytów mieszkaniowych

 

Od początku 2002 roku funkcjonuje zupełnie nowa ulga podatkowa, związana z wydatkami, jakie osoby fizyczne ponoszą na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Zastąpiła ona wprawdzie stary sposób odliczania od podatku kosztów budowy mieszkania, ale ci którzy już wcześniej (czyli w 2001 roku) rozpoczęli inwestycje mieszkaniowe, będą rozliczali się według starych zasad.

Podstawową zmianą w nowej ustawie jest to, że obecnie można odliczać nie wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, tak ja to było dotąd, a jedynie odsetki od kredytu zaciągniętego na te cele. Od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu przed opodatkowaniem, a nie od samego podatku – jak to było wcześniej) możemy więc odjąć wszystkie te koszty, które ponieśliśmy na spłatę odsetek od kredytu albo pożyczki. Warunkiem jest to, by kredyt ten został udzielony na któryś z wymienionych w ustawie celów związanych z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych. Oto one:

  • budowa budynku mieszkalnego;

  • wniesienie wkładu budowlanego (mieszkaniowego) do spółdzielni w związku z nabyciem prawa do nowo budowanego lokalu mieszkalnego (ewentualnie domku jednorodzinnego);

  • zakup nowo wybudowanego budynku (lokalu) mieszkalnego od gminy albo od dewelopera

  • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,

  • przebudowa (przystosowanie, adaptacja) budynku użytkowego, lub jego części, lub pomieszczenia niemieszkalnego (np. strychu) na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W umowie kredytu (pożyczki) musi być wyraźnie zaznaczony jego cel. Jeżeli bierzemy więc zwykły kredyt konsumpcyjny, to nie możemy odsetek odliczać od podatku, nawet jeśli rzeczywiście pieniądze te przeznaczyliśmy na cele mieszkaniowe. Ponieważ chodzi o własne potrzeby mieszkaniowe, np. rodzice nie będą mogli odliczyć odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę (zakup) mieszkania dla własnego dziecka. Kredytu uprawniającego do ulgi może udzielić tylko instytucja uprawniona do tego na mocy przepisów prawa bankowego.

Podobne artykuły