Interesuje mnie

Odsetki – powód do ulgi - strona 2

Odliczenie można zastosować tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony w momencie obowiązywania nowych przepisów, czyli po dniu 1 stycznia 2002 roku. Ulga nie ma więc zastosowania do starych kredytów. Ustawa wyraźnie określa katalog kredytów, które uprawniają do ulgi podatkowej – mogą to być wyłącznie kredyty zaciągnięte bezpośrednio na finansowanie budowy mieszkania (domu).

By móc odliczyć odsetki od dochodu, inwestycja mieszkaniowe musi być prowadzona na terytorium Polski i w miejscu, które zostało w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (gdy brak jest planu miejscowego, wystarczy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Wprowadzono również dość restrykcyjne ograniczenie czasowe. Inwestycja musi więc być ukończona w ciągu trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto klienci spółdzielni i deweloperów muszą wykazać się stosowną umową z inwestorem. Tak więc pierwszego odliczenia odsetek możemy dokonać dopiero wtedy, gdy budowa domu czy mieszkania jest już całkowicie zakończona.

Kolejnym warunkiem odliczenia odsetek jest faktyczne zapłacenie odsetek – co musi być udokumentowane bankowym dowodem wpłaty. Koszty kredytu nie mogą być jednocześnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie mogą być zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Nie skorzystają z nowej ulgi te osoby, które wcześniej odliczały sobie od dochodu lub podatku wydatki mieszkaniowe na podstawie starych przepisów.

Odliczone mogą być jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 189 tys. zł. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na wyższą sumę, to odliczymy tylko te odsetki, które zostały naliczone od kwoty 189 tys. złotych. Trzeba też pamiętać o tym, że maksymalna wysokość odliczeń dotyczy obojga małżonków.

Żeby skorzystać z ulgi, musimy w każdym roku odliczenia razem z rocznym PIT-em wypełnić formularz PIT/D. Ponadto przy pierwszym odliczaniu musimy do zeznania podatkowego dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków - PIT-2K

 

Źródło: pixabay.com

Podobne artykuły