Interesuje mnie

Nowe odliczanie

Tylko do 31 grudnia 2001 roku mogliśmy uzyskać prawo do dużej ulgi budowlanej. Teraz pozostaje nam jedynie odliczanie odsetek od kredytu hipotecznego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, osoby, które wzięły pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy po 1 stycznia 2002 roku, mają prawo odliczać od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

 

Nową ulgę mieszkaniową przede wszystkim będą mogli otrzymać ci, którzy wcześniej nie korzystali z jakiejkolwiek formy odliczeń podatkowych z tytułu wydatków na zakup mieszkania, działki budowlanej lub oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Nie zyskają też profitów z ulgi osoby, które rozliczają się jedynie w formie karty podatkowej lub zryczałtowanej, z wyłączeniem ryczałtu ewidencjonowanego.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów i Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wynika, że do odliczeń uprawnia pobranie kredytu na budowę domu mieszkalnego, na wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej w celu zakupu nowo powstającego budynku mieszkalnego lub mieszkania i na zakup mieszkania od gminy lub dewelopera. Kredyt może zostać przeznaczony także na nadbudowę, przebudowę lub przystosowanie pomieszczenia, budynku lub jego części na cele mieszkaniowe. Warunkiem jest jednak zakończenie inwestycji przed upływem trzech lat, licząc od roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, nie wcześniej jednak niż od 2002 roku.

Ulgą nie są objęte odsetki od kredytu wykorzystanego na nabycie gruntu lub prawa do jego wieczystego użytkowania.

Podobne artykuły