Interesuje mnie

Czy zmiany w użytkowaniu wieczystym rozwiną rynek nieruchomości? Analiza kancelarii Kucharski & Partners

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 1 stycznia 2019 roku współużytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe będzie przekształcane we własność. W praktyce zmiana przepisów, która ma objąć ponad 2,5 mln domów i mieszkań, które znajdują się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, może istotnie wpłynąć na dynamiczny rozwój sektora nieruchomości.

Zmiana formy własności może stać się szczególnie interesująca dla rynku inwestorów mieszkaniowych, zarówno tych prywatnych, jak i instytucjonalnych - mówi adwokat Bartosz Łaski, Managing Associate w kancelarii Kucharski & Partners - W Polsce coraz mocniej rozwija się rynek tzw. „mieszkań na wynajem”, zarówno w formie publicznej (np. poprzez działalność Banku Gospodarstwa Krajowego), jak również wskutek aktywności funduszy inwestycyjnych lokujących swoje finanse w tego typu aktywach.
Dla tych podmiotów przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, przy możliwości skorzystania z odpowiedniej bonifikaty, wiązać się będzie ze znacznymi oszczędnościami w zakresie kosztów generowanych przez samą inwestycję.
Wprowadzenie przepisów w życie może korzystnie wpłynąć na dynamikę decyzji inwestycyjnych takich podmiotów, które po wielkich wzrostach sprzedaży mieszkań w tym roku interesują się tym sektorem – dodaje.


Zgodnie z założeniami ustawy, od stycznia 2019 roku użytkownicy będą wnosić opłatę, która ma być równowartością rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa istnieje również krótka ścieżka, która zakłada, że osoby, które będą w stanie dokonać jednorazowej opłaty, będą mogły skorzystać z wysokiej bonifikaty, od 60% do 10% od całej kwoty, w zależności w którym roku zostanie dokonana jednorazowa opłata. W przypadku spółdzielni, które dysponują nadwyżkami finansowymi taka inwestycja może istotnie wpłynąć na oszczędności wydatków w przyszłości i otworzy nowe możliwości handlu terenami, które do tej pory nie cieszyły się zainteresowaniem deweloperów.


Z nowych przepisów zapewne skorzystają członkowie spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ w znacznym stopniu inwestycje budowlane w Polsce realizowane były na gruntach należących do państwa lub samorządu – mówi adwokat Bartosz Łaski, Managing Associate w kancelarii Kucharski & Partners – Z obserwacji rynku wynika, że część z nich już je wykupiła, bo prawo od dawna przewiduje taką możliwość. Jeśli jednak kilku spółdzielców sprzeciwiała się przekształceniu, jest to w praktyce bardzo trudne.
Teraz przekształcenia odbywać się będą z mocy prawa i użytkownicy staną się właścicielami gruntów, z których przecież i tak korzystają od lat – dodaje.

 

Podobne artykuły