Interesuje mnie

Czy zmiany w użytkowaniu wieczystym rozwiną rynek nieruchomości? Analiza kancelarii Kucharski & Partners - strona 2

 

Użytkowanie wieczyste
Zgodnie z założeniami prawnymi użytkowanie wieczyste stanowi, iż właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, zaś osoba trzecia otrzymuje grunt w użytkowanie wieczyste na maksymalnie 99 lat. Użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu w zamian za uiszczanie odpowiedniej opłaty rocznej. Cechą
charakterystyczną dla użytkowania wieczystego jest jego celowość – właściciel gruntu może bowiem w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste określić przeznaczenie takiej nieruchomości. Proponowane przez Ministerstwo zmiany, to niewątpliwie dobry krok w stronę likwidacji użytkowania wieczystego – jako nieco archaicznej konstrukcji prawnej. Państwo powinno jednakże rozważyć szerszy kierunek zmian – zmierzający do likwidacji użytkowania wieczystego nie tylko w odniesieniu do sektora nieruchomości mieszkaniowych - dodaje adwokat Bartosz Łaski, Managing Associate w kancelarii Kucharski & Partners.
W porządku prawnym termin ten pojawił się prawie 60 lat temu, a inspiracją były przepisy obowiązujące w Związku Radzieckim. W krajach europejskich trudno szukać podobnych przepisów związanych z korzystaniem z gruntu. Obecny stan prawny powoduje, że obok siebie istnieje własność i użytkowanie wieczyste. Zmiana prawna zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi przekształcenie użytkowania we własność, oczywiście za określoną kwotę.


Bartosz Łaski – Adwokat, Managing Associate w Kucharski & Partner:
Praktyka zawodowa Bartosza Łaskiego koncentruje się na szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie korporacyjnym. Bartosz Łaski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze wiodących podmiotów gospodarczych w zakresie transakcji nieruchomościowych, w tym szczególnie w zakresie transakcji obejmujących nabycia nieruchomości. Bartosz Łaski wspiera klientów w przygotowywaniu i negocjowaniu umów najmu powierzchni biurowych, magazynowych i komercyjnych, umów deweloperskich oraz umów o generalne wykonawstwo. Do specjalizacji Bartosza Łaskiego należy prawo korporacyjne, zwłaszcza doradztwo w transakcjach obejmujących fuzje i przejęcia spółek, jak również doradztwo w zakresie sporów cywilnych i administracyjnych. Bartosz Łaski zajmuje się bieżącą obsługą wiodących deweloperów, których działalność koncentruje się na sektorze mieszkaniowym, biurowym i magazynowym oraz polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Przed dołączeniem do kancelarii Kucharski & Partners, Bartosz Łaski pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych – Gide, CMS Cameron McKenna oraz Baker McKenzie.

 

Źródło: kancelaria Kucharski & Partners, Biuro prasowe - Agencja Kameleon PR

Źródło zdjęcia w miniaturze: https://pixabay.com/pl/klucz-strona-g%C5%82%C3%B3wna-dom-2323278/

 

Podobne artykuły