Interesuje mnie

Na przekór recesji

W 2001 roku oddano we Wrocławiu do użytku dwukrotnie więcej mieszkań niż w roku poprzednim.

 

200 proc. normy

Na przekór wszystkim pesymistycznym prognozom budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu odnotowało wyraźny wzrost – liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła w ubiegłym roku aż dwukrotnie w stosunku do roku 2000. Oczywiście budowę mieszkań oddanych do użytku rozpoczęto dużo wcześniej niż pojawiła się w Polsce recesja i groźba zapaści finansów publicznych, ale nawet kilka lat temu prognozy dla budownictwa mieszkaniowego były bardzo pesymistyczne. Tak duża liczba oddanych do użytku (i sprzedanych) mieszkań może stanowić dla inwestorów zachętę do dalszego budowania. Wprawdzie skończyła się ulga budowlana w dotychczasowym kształcie (obecnie można od podatku odliczać jedynie odsetki od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe), ale nie była ona czynnikiem, który zdecydowanie wpływał na zwiększenie inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Dla przypomnienia: ulga funkcjonowała od początku lat dziewięćdziesiątych i wtedy także zaczął się kryzys w naszym budownictwie, które dopiero w roku 1997 zaczęło znowu się rozwijać. Mimo to kolejne ekipy rządzące pozostawały jedynie przy stwierdzeniu, że ulga nie przynosi korzyści współmiernych do kosztów ponoszonych przez budżet i nie reformowały tego środka wspierania budownictwa mieszkaniowego. Dopiero rok 2001 przyniósł zasadniczą reformę ulgi, która odtąd skierowana będzie do tych osób, które chcą finansować budowę własnego lokum z kredytów bankowych, ale odsetki są dla nich zbyt dużym obciążeniem.

 

Ranking „Rynku Dolnośląskiego”

Już po raz trzeci „Rynek Dolnośląski” przeprowadził wśród wrocławskich deweloperów i spółdzielni ankietę mającą dać obraz rynku nowych mieszkań. Na około 40 rozesłanych ankiet odpowiedziało nam 27 firm (w tym 9 spółdzielni), które w sumie oddały do użytku 2437 mieszkań o łącznej powierzchni 124 781 m kw.

 

17 uczestników tegorocznego rankingu brało udział w ubiegłorocznym. Obiecywali oni oddać wrocławianom łącznie 2285 mieszkań, a przekazali 1743. Ponieważ za mieszkania oddane do użytku przyjęliśmy te, do których nowi lokatorzy otrzymali klucze, mniej więcej połowa brakujących lokali to te, które zostały wybudowane i nie znalazły jeszcze nabywców. Niemniej jednak były firmy, które nie zrealizowały swoich planów.

 

Robert Drapała z BRE.locum wyjaśnia, że z inwestycjami, o których była mowa w poprzednim rankingu, jego firma ruszyła w kwietniu i październiku ubiegłego roku. – Niemożliwością byłoby ich skończenie do końca roku. Oddanie tych mieszkań od początku planowane jest na październik i grudzień tego roku i dotrzymanie tych terminów gwarantujemy – dodaje.

 

Howell SA obiecywał oddanie w ubiegłym roku 238 mieszkań. Termin wyznaczony był na grudzień – mówi Elżbieta Kafel. – W lecie budowa została wstrzymana na dwa miesiące przez bezzasadne protesty. Po wyjaśnieniu sytuacji we wrześniu ruszyliśmy z budową normalnym tempem. Z ubolewaniem musieliśmy przesunąć termin odbioru mieszkań na pierwszy kwartał tego roku.