Interesuje mnie

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Jakie korzyści może przynieść podpisanie umowy przedwstępnej? Jakie elementy powinna zawierać? Jak doprowadzić do bezpiecznego sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości? Zobacz wszystko co musisz wiedzieć na ten temat!

 

mieszkania poznań, nowe mieszkania poznań, mieszkania na sprzedaż, mieszkania na sprzedaż poznań, osiedle na skraju lasu, okre devlopment

Na zdjęciu wizualizacja Osiedla Na Skraju Lasu. Źródło: OKRE Development

 

Bardzo często przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości zdarza się, że nie da się pominąć umowy przedwstępnej - przykładowo ze względów finansowych (nabywca nie dysponuje całością wymaganej sumy w danym momencie i musi zaciągnąć kredyt itd.). Jednak nawet jeśli do takiej sytuacji nie dojdzie, czyli nic nie stoi na przeszkodzie by od razu zawrzeć finalizującą umowę kupna-sprzedaży, umowę przedwstępną warto podpisać chociażby ze względów bezpieczeństwa. Jak się bowiem okazuje taka forma porozumienia między stronami może przesądzić o powodzeniu całej transakcji i zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, zarówno dla sprzedającego jak i kupującego.

 

 

Co powinno znaleźć się w umowie?

 

Umowa przedwstępna sprzedaży powinna przede wszystkim określać najistotniejsze postanowienia jakie zostaną zawarte później we właściwej już umowie kupna-sprzedaży, czyli w tym kontekście umowy przyrzeczonej. Przykładowo jeśli przedmiotem transakcji jest jakaś nieruchomość w umowie przedwstępnej precyzyjnie opisujemy daną nieruchomość (podajemy numer księgi wieczystej itp.), podajemy jej cenę całkowitą oraz, o ile oczywiście do tego doszło, wpisujemy otrzymaną na ten poczet zaliczkę lub zadatek.

 

Dobrze sporządzona umowa przedwstępna zawiera także jasno doprecyzowane obowiązki stron związane z transakcją kupna-sprzedaży (przykładowo kiedy nieruchomość zostanie wydana kupującemu) oraz ostateczny termin w jakim musi dojść do podpisania umowy przyrzeczonej, czy zakres jaki obejmie odszkodowanie, jeśli któraś ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Wiele zależy od samego charakteru sporządzonej umowy przedwstępnej - czy będzie ona jednostronnie lub też dwustronnie zobowiązująca. Umowa przedwstępna może, ale nie jest to obligatoryjne, zostać sporządzona w obecności notariusza. W jej treści powinno znaleźć się, wiążące prawnie, oświadczenie sprzedającego, że jest on właścicielem oferowanej nieruchomości oraz, że wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani roszczeniami osób trzecich.

 

W przypadku, gdy określony w umowie przedwstępnej ostateczny termin, jaki przypada na podpisanie umowy przyrzeczonej nie zostanie dotrzymany przez nabywcę - przykładowo w ogóle nie zgłosi się on do sprzedającego, żeby sfinalizować transakcję - strona pokrzywdzona ma prawo do wystąpienia z żądaniem naprawienia szkody jaką ponosiła na skutek zaniedbania ze strony nabywcy. Jeśli natomiast umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, pokrzywdzony może skierować sprawę na drogę sądową.

 

 

Źródło: biznes.interia.pl

Podobne artykuły