Interesuje mnie

5 najważniejszych zapisów w umowie wynajmu mieszkania - strona 5

 

Źródło: pixabay.com

 

5. Koniec umowy i wypłata kaucji

W momencie, gdy lokatorzy opuszczają nasze mieszkanie, pozostaje wówczas do załatwienia sprawa często będąca zarzewiem konfliktów – kaucja. Chcąc rozliczyć kaucję musimy mieć czas na to, żeby dokładnie sprawdzić stan mieszkania. Przeznaczmy czas na dokładne sprawdzenie stanu podłóg, ścian i sprzętów. Oczywiście, najlepiej zrobić to po wyprowadzce najemców i w towarzystwie kogoś, kto pomoże nam ocenić ewentualne straty. Dlatego nie powinniśmy ulegać naciskom lokatorów, którzy natychmiast po wyprowadzce chcą otrzymać kaucję. Aby uniknąć takiej sytuacji, zastosujmy prosty zabieg - umieśćmy w umowie zapis mówiącyo tym, że wynajmujący zobowiązany jest zwrócić kaucje najemcy w ciągu określonej liczby dni od wygaśnięcia umowy.Dobrze skonstruowana umowa pozwoli zabezpieczyćnasze interesy oraz zapewni jasne zasady w komunikacji z lokatorami.

 

Źródło: homla.pl, finanse.wp.pl, bezposrednikow.blogspot.com

Podobne artykuły