Interesuje mnie

Odbiór mieszkania od dewelopera - na co zwrócić uwagę?

Wybierając mieszkanie zwracamy uwagę na jego rozkład, strony świata, na które wychodzą okna, wielkość pomieszczeń czy ich wysokość. Chcemy, aby jakość wykończenia była na jak najwyższym poziomie. Przy zakupie lokalu od dewelopera, nabywca – zwykle jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego – powinien dokonać osobistego odbioru lokalu i sprawdzić, czy jego standard jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie z inwestorem.

 

odbiór mieszkania, odbiór mieszkania od dewelopera, mieszkanie od dewelopera, umowa deweloperska

Źródło: pixabay.com

 

Odbiór lokalu obowiązkowo odbywa się w naszej obecności, a z jego przebiegu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to szczególnie ważna czynność, bowiem to do protokołu nabywca może zgłosić wszelkie zastrzeżenia i wady, które stwierdzi w swoim lokalu.

 

Pojęcie wad jest bardzo szerokie - będą to wszelkie niedoróbki, niejasności, brak należytej staranności po stronie dewelopera czy niezgodność pomiędzy stanem faktycznym lokalu a specyfikacją mieszkania, która wynika z wcześniej podpisanej z nami umowy deweloperskiej.

 

Ze względu na brak przepisów regulujących obowiązki inwestora dotyczące terminów i przebiegu odbioru lokalu, kwestie te powinny zostać szczegółowo ustalone we wcześniej podpisanej umowie. Wskazane jest, aby strony wyraźnie określiły:

  • ostateczny termin, w którym mieszkanie będzie gotowe do odbioru – w interesie nabywcy należy obwarować opóźnienie w wydaniu karą umowną,

  • sposób zawiadomienia kupującego – bardzo ważne jest oznaczenie minimalnego czasu dla nabywcy na odbiór lokalu, od momentu otrzymania zawiadomienia. Brak szczegółowej regulacji tej kwestii może spowodować, że deweloper wyznaczy kupującemu zbyt krótki czas na dokonanie oględzin, a w razie niedokonania tego w terminie – uzna, że nabywca przyjął mieszkanie bez zastrzeżeń.

Podobne artykuły