Interesuje mnie

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych. Co się zmieni w 2018 roku?

Wraz z pierwszym dniem 2018 roku, wszedł w życie nowy podatek od nieruchomości komercyjnych. Obowiązkową opłatą zostaną objęci właściciele nieruchomości biurowych oraz handlowo-usługowych. Dowiedz się, czy koszty dotkną również Ciebie.

 

Duża zmiana w podatkach dochodowych

Podatek od nieruchomości komercyjnych wprowadzono na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Ustalone zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Głównym powodem ich wprowadzenia jest chęć zapobiegania unikaniu opodatkowania przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Nowy zapis w ustawie ma położyć kres niewykazywaniu dochodów do opodatkowania przez podatników lub przedstawianiu ich w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej w rzeczywistości działalności.

 

Kogo obejmie nowy podatek?

W związku ze zmianą przepisów, podatnikami zostaną właściciele oraz użytkownicy, którzy dokonują odpisów amortyzacyjnych. Nowym podatkiem objęte są także firmy zwolnione z podatku dochodowego. W ustawie wskazano dwa rodzaje środków trwałych podlegające opodatkowaniu. Są to budynki biurowe oraz handlowo-usługowe (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz inne budynki handlowo-usługowe). Nową opłata dotyczy nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 milionów złotych.

Stawka podatku wedle nowej ustawy wynosi miesięcznie 0,035% wartości początkowej nieruchomości. Opłata powinna być uiszczana na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po 30 dniach, za które jest płacony podatek. Kwota jest odliczana od zaliczki na podatek. Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za te miesiące, które przypadają za dany kwartał. Jeżeli podatek „od nieruchomości” ma niższą wartość niż zaliczka, podatnik może nie wpłacać tej opłaty. Zapłacony, a nieodliczony w trakcie roku podatkowego, odlicza się od podatku za dany rok. Operację tę uwzględnia się w corocznym zeznaniu podatkowym.

 

Co nowa opłata oznacza dla inwestorów?

Zapowiadane już w zeszłym roku opodatkowanie nieruchomości komercyjnych sprawiło, że część inwestorów zaczęła obawiać się kontynuowania działalności w Polsce. Czy rzeczywiście powinni się oni  bać zmian podatkowych? To, czy podatek będzie wymagany od danego podmiotu, zależy od dochodowości przedsiębiorstwa właściciela nieruchomości, osiąganego zysku oraz poziomu płaconego przez niego podatku dochodowego. Szczegóły reguluje ustawa[1]. Konstrukcja nowego podatku czyni go więc w zasadzie nie dochodowym, a majątkowym. Istnieje możliwość odliczania go od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych. W założeniu, dla dużych, dochodowych inwestycji może być więc on nieobciążający. Właściciele nieruchomości będą zapewne planowali przerzucić część kosztów na najemców lokali.

– Podatek zwany „galeryjnym”, tak jak wskazuje ta nazwa, może dotknąć duże, międzynarodowe firmy, przede wszystkim olbrzymie centra handlowe, przy czym warto pamiętać, że nie podlegają mu środki trwałe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz budynki biurowe, które są wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Nowa opłata nie powinna jednak stanowić zagrożenia dla mniejszych inwestorów – podkreśla Kuba Karliński z Magmillon.

Mali i średni przedsiębiorcy posiadający nieruchomości do komercyjnego użytku mogą więc spać spokojnie. W czym jeszcze upatrywać nadziei? Sytuacja nie zmieni się dla właścicieli nieruchomości, którzy osiągają zyski brutto podlegające opodatkowaniu w Polsce oraz w przypadku tych podmiotów, które płacą podatek dochodowy przekraczający 0,5 proc. wartości nieruchomości ponad zwolnioną z podatku kwotę 10 milionów złotych.

 


[1]Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [online]: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1.

Źródło: http://www.magmillon.pl/

Zdjęcie w miniaturze: https://pixabay.com/pl/ceny-strona-g%C5%82%C3%B3wna-monety-2724241/

 

Podobne artykuły