Interesuje mnie

Księga wieczysta - czym jest i co w niej znajdę?

Księga wieczysta to zbiór informacji na temat stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Jej założenie i funkcjonowanie ma za zadanie usprawnienie prawidłowego, a także, co ważne, zgodnego z prawem obrotu nieruchomościami czy też ustanawianie na nich takich obciążeń jak np. hipoteka. Należy koniecznie do niej zajrzeć przed zawarciem umowy przedwstępnej, a także właściwej umowy kupna, by mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna.

 

księga wieczysta, co to jest księga wieczysta, co znajdę w księdze wieczystej, czym jest księga wieczysta

Źródło: pixabay.com

 

Czego można się dowiedzieć z księgi wieczystej? 

Księga wieczysta ma przejrzystą budowę. Podzielona jest na cztery działy, a w każdym zawarte są innego rodzaju informacje. Niezależnie od tego, z jakim typem nieruchomości będziemy mieć do czynienia – czy to będzie mieszkanie, czy też działka z kilkoma domami – budowa księgi pozostaje taka sama.

 

Warto zapoznać się z ogólną zawartością każdego z działów, aby poszukiwanie potrzebnych nam danych było prostsze i szybsze. Gdy będziemy wiedzieli, co znajdziemy w konkretnych miejscach księgi wieczystej, unikniemy szukania “na ślepo”, oszczędzając sobie nerwów i czasu. Przejrzyjmy zatem najważniejsze informacje, które znajdziemy w poszczególnych częściach:

 

1. Oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością.

Tutaj znajdziemy dane, które umożliwiają dokładne oznaczenie nieruchomości, takie jak adres oraz powierzchnia, a także bardziej szczegółowe – liczba kondygnacji, pomieszczeń itd. Oprócz tego z Działu I dowiemy się, jakie prawa przysługują nam jako właścicielowi danego lokalu, np. czy możemy poruszać się po innych działkach, na jakich zasadach możemy korzystać z parkingów lub placów zabaw oraz jaki będziemy mieli udział w części wspólnej.
 

2. Wpisy, które dotyczą własności i użytkowania wieczystego.

W tej części będziemy szukać informacji o wieczystym użytkowniku nieruchomości i jej właścicielach. W przypadku gdy jest ich więcej niż jeden, tutaj znajdą się dane o wielkości ich udziałów.
 

3. Wpisy, które dotyczą ograniczonych praw rzeczowych, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem dotyczących hipotek).

Ten dział mówi głównie o różnych obciążeniach nieruchomości, takich jak służebności gruntowe (które dotyczą m.in. tego, kto ma prawo przechodzić przez naszą działkę) i przesyłu (prawa firm przesyłowych). Jest to dział szczególnie ważny dla nabywców, gdyż tutaj znajdziemy informacje o ewentualnej egzekucji z domu czy mieszkania.
 

4. Wpisy, które dotyczą hipotek.

Tutaj mieszczą się wszelkie wpisy dotyczące hipotek (z dokładnych podaniem wysokości waluty, rodzaju itd.), a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości kredytami. 

 

Z księgi wieczystej dowiemy się czy osoba, z którą zawieramy umowę, jest faktycznie jedynym właścicielem obiektu. Warto zapoznać się z danymi opisującymi nieruchomość: czy ma taki sam adres, powierzchnię, przeznaczenie, jak ta przez nas oglądana? Nie wahajmy się zaglądać do tych dokumentów - mogą okazać się bardzo pomocne i ochronić nas przed podjęciem błędnej decyzji, której skutki możemy odczuwać przez długie lata.
 

Źródło: obywatel.gov.pl, morizon.pl, infor.pl

Podobne artykuły