Interesuje mnie

Jak wycofać się z umowy deweloperskiej?

Żadnej umowy nie powinniśmy podpisywać pochopnie, a w szczególności umowy deweloperskiej, ponieważ może być nam bardzo trudno się z niej wycofać. Jeśli deweloper nie zgodzi się na rozwiązanie kontraktu, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będzie można mu udowodnić niewywiązywanie się z obowiązków wskazanych w ustawie. Jakie to obowiązki?

 

umowa deweloperska

Źródło: pixabay.com

 

Klient dewelopera ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od jej podpisania w kilku przypadkach:

 

1. Jeżeli umowa ta nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę (wymienionych w art. 22).

2. Jeśli informacje w niej zawarte nie są zgodne z informacjami z prospektu informacyjnego i jego załączników, z wyjątkiem zmian podkreślonych wyraźnie w umowie i uzgodnionych z nabywcą.

3. Gdy deweloper nie doręczył klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed podpisaniem umowy.

4. Jeżeli informacje zawarte w prospekcie lub w jego załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu jej podpisania.

5. Jeśli prospekt informacyjny nie zawiera elementów wymaganych ustawą (jego wzór znajdziemy w załączniku do ustawy).

 

Ponadto w ustawie deweloperskiej przyznano nabywcy prawo do odstąpienia od umowy w razie nieprzeniesienia na niego prawa własności mieszkania albo nieruchomości z domem jednorodzinnym w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W tej sytuacji niedoszły nabywca musi jednak wyznaczyć deweloperowi dodatkowy 120-dniowy termin na zawarcie umowy przenoszącej własność (ostatecznej). Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od umowy deweloperskiej. Nie ma tu znaczenia, czy deweloper ponosi winę za opóźnienie, czy też zostało ono spowodowane okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

Źródło: murator.pl

Podobne artykuły