Interesuje mnie

Jak działa wspólnota mieszkaniowa? - strona 2

 

wspólnota mieszkaniowa, co to jest wspólnota mieszkaniowa, jak działa wspólnota mieszkaniowa, kim jest zarządca budynku, zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Źródło: pixabay.com

 

Kto rządzi we wspólnocie?

Teoretycznie rzecz biorąc - wszyscy właściciele. Na pierwszym zebraniu razem z innymi współmieszkańcami musicie jednak zadecydować, kto będzie się zajmował bieżącymi sprawami budynku (np. płaceniem rachunków za media). W małych wspólnotach mogą to robić wszyscy współwłaściciele, bądź powierzyć te obowiązki zarządowi. 

Duże wspólnoty muszą wybrać zarząd. Może być on jedno- lub kilkuosobowy, wybrany spośród właścicieli albo spoza tego grona, np. profesjonalnego zarządcę nieruchomości. Jest tylko jedno ograniczenie w zarządzie wspólnoty nie może działać osoba prawna (np. firma, gmina). 

 

Jaki jest zakres obowiązków zarządu?

Zarządca (bądź zarząd) "zajmuje się papierkami", czyli:

•  zbiera od wszystkich właścicieli pieniądze na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz płaci za media (dostawcom wody, ciepła, elektryczności, gazu); ubezpieczenia, sprzątaczki itp., 

•  występuje o numer NIP oraz REGON,

•  przygotowuje projekt budżetu,

•  dba o stan budynku konserwacje, przeglądy techniczne, remonty i modernizacje,

•  informuje właścicieli lokali o wszystkich ważnych dla wspólnoty sprawach, odpowiada na ich pytania, reklamacje i skargi, pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami,

•  reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, np.w sprawach sądowych przy podpisywaniu umów z dostawcami lub wykonawcami.

 

 

Źródło: poradaprawna.pl, porady.domiporta.pl, yarissa.pl

 

Podobne artykuły