Interesuje mnie

Dynamiczny rozwój i rekordowy zysk netto Grupy Archicom w 2017 r.

Zysk netto Grupy wyniósł 57,3 mln zł, czyli o ok. 53,5% więcej niż rok wcześniej. W lipcu 2017 r. Archicom przejął 51% akcji spółki mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Dzięki transakcji deweloper rozpoczął działalność na 4 nowych rynkach regionalnych. Zabezpieczony bank gruntów pozwala na realizację ok. 6.300 lokali we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdyni. Cel sprzedażowy Zarządu na 2018 r. wynosi 1.650 lokali.

2017 rok był dla nas wyjątkowo udany. Sprzedaliśmy rekordową liczbę mieszkań i zanotowaliśmy najwyższy w historii Grupy zysk netto. Jesteśmy liderem wrocławskiego rynku nieruchomości, a zakup mLocum umożliwił nam wyjście poza granice Wrocławia i rozpoczęcie działalności na kilku nowych rynkach mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. Pod koniec ubiegłego roku mogliśmy zaobserwować wzrosty cen mieszkań, wynikające z rosnących kosztów budowy, a także dostępności i cen gruntów w największych miastach Polski. W pierwszym kwartale sprzedaliśmy, zgodnie z założeniami, 257 lokali. Celem zarządu na cały 2018 rok jest łączna sprzedaż 1.650 mieszkań, co powinna umożliwić utrzymująca się dobra koniunktura oraz przygotowywana przez nas do wprowadzenia nowa oferta mieszkaniowa – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2017 r.

 

 

* uwzględnia sprzedaż mLocum S.A. od 1 sierpnia 2017 r.