Interesuje mnie

Archicom: 152,5 mln przychodów w I pół. 2018 r.

Grupa przekazała klientom 470 lokali, co przełożyło się na wyższe o 28,4% przychody ze sprzedaży, które wyniosły 152,5 mln zł w I pół. 2018 r. W ofercie znajduje się ponad 1.900 mieszkań, a bank gruntów umożliwia realizację ok. 5.700 lokali. Zaktualizowany cel Zarządu zakłada utrzymanie w 2018 r. poziomu sprzedaży z 2017 r.

Wysokie wolumeny sprzedanych mieszkań, które osiągaliśmy w poprzednich kwartałach, pozytywnie przekładają się na aktualne wyniki Grupy. W I półroczu 2018 r. znacząco wzrosły przychody, a wskaźniki rentowności utrzymują się na stabilnym poziomie. Należy pamiętać, że aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest wymagająca, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty realizacji projektów, które przełożyły się na około 10% wzrost cen lokali na całym rynku. Popyt na mieszkania wciąż jest duży, choć klienci podejmują decyzje zakupowe dłużej i bardziej ostrożnie mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes Zarządu Archicom. Analizując na bieżąco sytuację na rynku, w połowie sierpnia poinformowaliśmy o przesunięciu na kolejny rok wprowadzenia do sprzedaży części planowanych inwestycji. Zamierzamy utrzymać poziom sprzedaży z 2017 r., kiedy nabywców znalazło 1.431 lokali. Uważamy to za realny cel w obecnych warunkach rynkowych, biorąc pod uwagę, że do końca sierpnia zrealizowaliśmy już ponad 60% tego planu – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I pół. 2018 r.

Opis

I pół. 2018

I pół. 2017

Zmiana r/r

Dane operacyjne (szt.)

     

Sprzedaż mieszkań

646

601

7,5%

Przekazania

470

341

37,8%

Dane finansowe (mln zł)

 

 

 

Przychody

152,5

118,8

28,4%

EBITDA

20,5

18,1

13,7%

EBIT

19,5

17,4

12,1%

Zysk netto

13,7

14.1

(2,9%)

Wskaźniki

 

 

 

Marża brutto ze sprzedaży

27,0%

27,7%

(0,7 pkt%)

Marża EBITDA

13,5%

15,3%

(1,8 pkt%)

Marża netto

9,0%

11,9%

(2,9 pkt%)