Interesuje mnie

Archicom: 152,5 mln przychodów w I pół. 2018 r. - strona 2

 

W I pół. 2018 r. Grupa Archicom wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 13,7 mln zł wobec 14,1 mln zł osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r. Przychody Grupy wyniosły
152,5 mln zł i były o 28,4% wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 118,8 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miała przede wszystkim wyższa liczba mieszkań przekazanych klientom. Klienci odebrali w I pół. 2018 r. klucze do 470 lokali, co oznacza 37,8% wzrost wobec 341 lokali przekazanych w I pół. 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży i pozostałe wskaźniki rentowności kształtowały się w I pół. 2018 r. na dobrym, stabilnym poziomie.

Stabilna sprzedaż mieszkań

Deweloper sprzedał w I pół. 2018 r. 646 mieszkań, a do 31 sierpnia 2018 r. nabywców znalazło łącznie 869 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się wieloetapowe osiedla realizowane przez Grupę Archicom we Wrocławiu: Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice czy Browary Wrocławskie, a także gotowe mieszkania na osiedlu Łąkowa w Łodzi.

Szeroka oferta i bogaty bank ziemi

Grupa Archicom realizuje obecnie kilkanaście projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. Jednym z celów Spółki jest systematyczne poszerzanie
i dywersyfikacja oferty w której znajduje się aktualnie ponad 1.900 lokali. W tym roku do sprzedaży trafiły łącznie 834 lokale w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu.
W II pół. 2018 r. planowane jest uruchomienie kilku kolejnych projektów, a bank gruntów Archicom pozwala w tej chwili na realizację łącznie blisko 5.700 lokali.

-Nadal aktywnie poszukujemy perspektywicznych gruntów w różnych miastach. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość wyboru atrakcyjnych mieszkań na wszystkich rynkach, na których działamy. Aktualnie mamy zabezpieczone grunty, które dają nam możliwość systematycznego uzupełniania oferty w kolejnych  latach – mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Zarządu Archicom. – W najbliższych miesiącach uzupełnimy portfolio o kolejne inwestycje w nowych, atrakcyjnych lokalizacjach we Wrocławiu.