Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Zdolność kredytowa

Zdolność osoby prywatnej lub podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu.