Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Współczynnik miejsc parkingowych

Liczba metrów kwadratowych powierzchni brutto w danym budynku przypadającej na jedno miejsce parkingowe. Jest stały współczynnik dla całego budynku, który pozwala szybko ocenić dostępność miejsc parkingowych w danym projekcie.