Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Urządzenia budowlane

Urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Mogą to być przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki bądź też urządzenia instalacyjne.