Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Umowa ustanowienia spółdz. własn. prawa do lokalu mieszkalnego

To dokument, w którym znajduje się m.in. potwierdzenie uregulowania całkowitej ceny zakupu oraz potwierdzenie oddania nabywanej nieruchomości do użytkowania. Umowę należy przedłożyć w przypadku, gdy refinansowany kredyt był przeznaczony na sfinansowanie budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego realizowanej przez Inwestora Zastępczego, a Księga Wieczysta nie została jeszcze założona dla przedmiotowej nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego.