Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Tymczasowy obiekt budowlany

Obiekt budowlany przeznaczony tylko do czasowego użytkowania, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Może to być również obiekt, który nie jest trwale połączony z gruntem np. kioski uliczne, urządzenia rozrywkowe, pawilony sprzedaży ulicznej i inne.