Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Sprzedaż zwrotna

transakcja polegająca na sprzedaży nieruchomości i jednoczesnym podpisaniu przez poprzedniego właściciela długoletniej umowy najmu na czas określony z nowym właścicielem, na część lub całość powierzchni w budynku będącym przedmiotem transakcji sprzedaży (ang. Sale and Leaseback)