Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala lokatorowi korzystać z mieszkania spółdzielczego. Daje szersze uprawnienia niż prawo spółdzielcze lokatorskiego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego (można je sprzedać, podarować, zamienić. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. W praktyce prawo to jest bardzo często mylone z prawem własności do lokalu. Różni się od niego tym, że osoba, która ubiega się o prawo spółdzielcze własnościowe musi być członkiem spółdzielni i odpowiada za jej zobowiązania. Poza tym ograniczone są możliwości dysponowania lokalem, np. podziału go na dwa osobne mieszkania, sprzedaży części lokalu. Członek spółdzielni może zażądać przeniesienia na niego prawa własności do lokalu.