Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

pozwala lokatorowi korzystać z mieszkania spółdzielczego. Różni się od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i od prawa własności tym, że nie można go sprzedać, podarować, ani zamienić (od niedawna można je jednak wynająć osobie trzeciej bez zgody spółdzielni). Lokatorskie prawo do lokalu nie podlega dziedziczeniu - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zawiera odrębne zasady przechodzenia tego lokalu na inne osoby w razie śmierci spółdzielcy. Lokatorskie prawo do lokalu może należeć tylko do jednej osoby (chyba, że chodzi o małżonków, wtedy może być wspólne). Osoba, która podpisała umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu wpłaca tzw. wkład mieszkaniowy, koszt wniesienia takiego wkładu jest zazwyczaj zdecydowanie niższy niż koszt wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Członek spółdzielni ma prawo żądać odpłatnego przekształcenia prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe, albo wykupić je na własność