Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Projekt gotowy

Projekt obiektu budowlanego, przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania. Jeśli spełnia wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz do warunków otoczenia.