Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Powierzchnia najmu netto

Powierzchnia przeznaczona na wyłączny użytek najemcy obejmujące powierzchnie biurowe, ale również pomieszczenia pomocnicze przeznaczone do wyłącznego korzystania najemcy jak na przykład toalety. Sposób pomiaru powierzchni netto różni się znacząco pomiędzy budynkami, ponieważ nie ma jednej obowiązującej metody pomiaru powierzchni najmu. Najczęściej stosowanymi są: Polska norma PN-ISO 9836:1997 oraz TEGOVA. To, co je różni to na przykład wysokość na jakiej jest prowadzony pomiar czy sposób pomiaru powierzchni obejmującej elementy konstrukcyjne budynku jak kolumny czy ściany nośne znajdującej się na terenie przedmiotu najmu.