Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Opłata adiacencka

Opłata, która została ustalona ze względu na wzrost wartości nieruchomości z powodu rozbudowy infrastruktury technicznej, co było realizowane przynajmniej w części ze środków z budżetu Unii Europejskiej, jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa czy też innych źródeł zagranicznych bezzwrotnych.

Może być to również opłata związana z podziałem nieruchomości lub jej scaleniem.