Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Okres zwrotu

czas, w jakim inwestycja wypracowała zysk równy zainwestowanemu kapitałowi