Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Mieszkanie

Zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, które mają odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i w prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.