Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Leasing nieruchomości

Rodzaj leasingu, którego przedmiotem leasingu jest nieruchomość zabudowana lub nie. Mniej atrakcyjny z punktu widzenia opłacalności ze względu na długoterminowość inwestycji i opłaty dodatkowe.