Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Kredytodawca

Osoba fizyczna lub prawna udzielająca kredytu kredytobiorcy.