Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Generator prądu

Urządzenie wytwarzające prąd na potrzeby konkretnego budynku w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie prądu z sieci. Najczęściej generatory są używane wyłącznie do podtrzymania funkcjonowania budynku z wyłączeniem urządzeń znajdujących się na powierzchni najemcy. Ze względu na ich duży koszt generatory są rzadziej używane jako zapasowe źródło energii dla konkretnego najemcy lub grupy najemców. Generatory są najczęściej lokowane na kondygnacjach podziemnych lub też na terenie inwestycji w pobliżu budynku. Generatory występują głównie w budynkach klasy A.