Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Elewacja

lico budynku, jedna z zewnętrznych jego ścian wraz ze wszystkimi występującymi na niej elementami. Elewacje określa się według stron świata lub otoczenia (frontowa, boczna, tylna, ogrodowa). Elewacja ślepa - pozbawiona otworów. Pionowy człon elewacji ciągnący się przez cała jej wysokość i odpowiadający jednej osi pionowej nazywa się segmentem.