Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Dzierżawa

Odpłatne oddanie innej osobie danej rzeczy (lub praw) z prawem do wyłącznego czerpania korzyści z jej użytkowania. W przypadku nieruchomości dzierżawa najczęściej dotyczy gruntów rolnych, czasami dotyczy ona również innych gruntów w tym nieruchomości inwestycyjnych. Po zakończeniu dzierżawy wydzierżawiający ma obowiązek odkupić od dzierżawcy rzeczy/majątek, który pozostał na terenie nieruchomości w momencie zakończenia dzierżawy, a których usunięcie jest niemożliwe lub tez skutkowałoby znacznym obniżeniem ich wartości. Dotyczy to zarówno plonów rolnych jak i naniesień.