Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Dobra kultury współczesnej

Dobra niebędące zabytkami dobra kultury. Są one uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, które cechuje wysoka wartość artystyczna lub historyczna.