Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Data pewna

Ustanowienie daty pewnej w umowie najmu gwarantuje najemcy, że w przypadku sprzedaży budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu nowy właściciel nie będzie mógł wymówić najemcy umowy najmu mimo zawartego w niej określonego okresu najmu. W celu zapewnienia daty pewnej umowa najmu powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.