Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Cesja

Umowa sporządzona na piśmie, za pomocą której dokonywany jest przelew wierzytelności na inną osobę. Cesja wierzytelności może być także jednym z zabezpieczeń udzielonego przez bank kredytu