Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Atelier

Pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, stanowiących miejsce pracy twórczej artysty. Dostosowane do jego indywidualnych upodobań i charakteru wykonywanej profesji (fotografa, malarza, rzeźbiarza).