Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Aneks

dokument zmieniający warunki zapisane w umowie zawartej w formie pisemnej. Podpisywany jest w przypadku np. zmiany waluty kredytu