Interesuje mnie

Słownik pojęć związanych z nieruchomościami

Absorpcja

Inaczej popyt netto. Pokazuje ile faktycznie powierzchni biurowej zostało wchłoniętej przez rynek. Absorpcja jest to różnica pomiędzy wolną powierzchnią w okresie poprzednim (t-1) a tą w okresie bieżącym (t) powiększona o ilość powierzchni najmu brutto oddaną w danym okresie (t).