Interesuje mnie

Zakup wspólnego mieszkania - jak dbać o swoje sprawy w związku nieformalnym? - strona 2

 

mieszkanie bez ślubu, zakup mieszkania przez parę bez ślubu, czy można kupić mieszkanie bez ślubu, współwłaściciel mieszkania, ustawa partnerska

Źródło: pixabay.com

 

W innej sytuacji są partnerzy, którzy kupią mieszkanie wspólnie. Każdy z nich może zapłacić połowę ceny, albo złożą się na zakup w innych częściach ułamkowych, i każdy z nich zostaje właścicielem części lokalu, za którą zapłacił.

 

W sytuacji, gdy cena zakupu planowanego mieszania to 160 000 zł, z czego 45 000 zł to środki wniesione na zakup mieszkania przez osobę X, zaś kwota 115 000 zł to środki wniesione na zakup mieszkania przez osobę Y, to koszt poniesiony przez osobę X, to udział we współwłasności lokalu wynoszący około 30/100 części, a kwota 115 000 zł to udział wynoszący około 70/100 części. W umowie przeniesienia własności, którą w formie aktu notarialnego sporządzi rejent, oboje zostaną wskazani jako nabywcy, czyli nowi właściciele. Notariusz powinien też określić, że środki na zakup pochodzą z ich majątków osobistych.

 

Rzeczy nabywane podczas trwania związku, należą tylko do osoby dokonującej zakupu, bądź do obojga w częściach ułamkowych, gdy kupili je wspólnie. Żaden z partnerów nie ma prawa do udziału w majątku osobistym drugiego, wypracowanym podczas trwania konkubinatu. 

 

Dlatego partnerzy powinni gromadzić dokumenty potwierdzające zakupione przez nich rzeczy. Pragon z kasy fiskalnej nie może być traktowany jako dowód, ponieważ nie ma na nim nazwiska kupującego. Należy pamiętać, że w przypadku rozpadu konkubinatu dawni partnerzy nie mogą podzielić majątku na dwie równe części na takich zasadach jak małżonkowie.

  

 

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl, sprawdzonydoradca.pl, dom.trojmiasto.pl, infor.pl 

Podobne artykuły