Jestem z

Wrocław - przetargi Urzędu Miasta

Po sierpniowej przerwie od września ruszają nowe przetargi miejskie. 10 września pod młotek pójdzie grunt przy ulicy Wejherowskiej na Popowicach. Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania będą mogły tu powstać budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingami podziemnymi i naziemnymi. Cena wywoławcza za działkę o powierzchni 7664 m kw wynosi 6 mln 500 tys. zł

22 września odbędzie się przetarg na zakup działki położonej przy ul. Bystrzyckiej 93. W miejscowym planie zagospodarowania przewidziano tutaj m.in. obsługę firm, usługi turystyczne ( w tym hotele, motele), apartamenty mieszkalne, gastronomię, usługi związane ze służbą zdrowia i wypoczynkiem. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m. W południowo-zachodniej części działki znajdują się ruiny schronu piechoty, ujętego w Wykazie zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia. Cena wywoławcza za grunt o powierzchni 7140 m kw wynosi 4 mln 456 tys. zł.

Również 22 września na przetarg zostaną wystawione sąsiadujące działki przy ulicy Żernickiej 274-282 i Strachowickiej 5-11. Według zapisów w miejscowym planie zagospodarowania może tu powstać zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska, z wbudowanymi usługami. Wysokość budynków nie może być wyższa niż 16 m. Cena wywoławcza za grunt o powierzchni 4903 m kw wynosi 3 mln 200 tys. zł.

30 września zaplanowana jest sprzedaż kolejnej działki przy ul. Żernickiej 207-209. W miejscowym planie jest to teren przewidziany pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską lub, w przeznaczeniu uzupełniającym, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w budynkach wolnostojących, wraz z zielenią oraz parkingami terenowymi i wbudowanymi. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 7932 m kw wynosi 4 mln 851 tys. zł.